ARKKITEHTITOIMISTO PAULIINA JA JUHA KRONLÖF OY

y h t e y s t i e d o t

a s u n t o s u u n n i t t e l u

k a u p u n k i s u u n n i t t e l u

k i l p a i l u p r o j e k t e j a

r e f e r e n s s i t